VÄLKOMMEN

FMT - Framtidens Marktjänst

Vårt arbete handlar sällan om att bara gräva ett hål. Även om ett jobb ser enkelt ut finns det nästan alltid fler faktorer att ta hänsyn till. Hur påverkar vatten? Är det ordentligt dränerat? Behöver jordmassor säkras? Hur djupt är det till berg? Var ligger ledningar och rör? Vårt arbete handlar däremot alltid om att tänka efter före. Det gäller på alla nivåer. Från den enklaste schaktning till det mest avancerade mätuppdrag.

Fredriks Marktjänst startades 2003. I början bestod firman just av grävaren Fredrik Bergström. Idag är vi 14 fullbelagda medarbetare och verksamheten har breddats till schakttjänster, hyvelentreprenader och avancerade mätkonsultuppdrag där vi bland annat gräver vi med GPS-styrda maskiner och använder drönare samt AR-teknik för att skapa digitala 3D-modeller över våra objekt.

ÅR

2017-2018

PLATS

Tjuvkil, Kungälvs kommun

TJÄNST

Schakt för grundläggning av ny villa samt finplaneringsarbeten.

VISUALISERING

Flygmätning och scanning på plats för presentation med Hololens & underlag till relationshandlingar.

Senaste från Facebook

FRAMTIDENS MARKTJÄNST (C)
Hermansby 210, 442 73 Kärna 0705-741941